O projektu

Sodelovanje pri projektu je namenjeno mladim, ki:
  • zaključujejo študij ali diplomantom, ki iščejo prvo zaposlitev,
  • so odgovorni, resni in samoiniciativni,
  • imajo željo po pridobivanju izkušenj in
  • so pripravljeni sodelovati na vseh projektnih aktivnostih.
       
Namen projekta "NVO inkubator" je mladim zagotoviti znanja, kompetence in praktične delovne izkušnje za delo v NVO (in širše) ter  jim olajšati vstop na trg dela. Izmed vseh prijavljenih kandidatov bomo izbrali 20 mladih, ki bodo skozi intenzivno usposabljanje seznanjeni s celostno sliko dela v NVO in z načini projektnega dela, kjer je običajno ena oseba odgovorna za cel spekter področij – od vsebinskega načrtovanja, koordiniranja, PR, finančnega vodenja itd.

Prav tako bodo v projektu sodelovale nevladne organizacije, pri katerih bodo udeleženci pridobivali praktične delovne izkušnje skozi mentorirano prakso. Na ta način bomo mladim in nevladnim organizacijam dali možnost kakovostnega sodelovanja.

V prvem delu projekta se bodo mladi udeležili pet dnevnega usposabljanja, kjer bodo pridobili znanja na področjih, ki jih potrebujejo sodelavci nevladnih organizacij. Vsebine delavnic bodo obsegale projektno načrtovanje in vodenje projektov, timsko delo in vodenje tima, delo v multikulturnem okolju, PR in marketing. Delavnice bodo izvedene na inovativen način, mladi pa bodo spodbujeni k samostojnemu delu. Ob koncu usposabljanja bodo udeleženci prejeli domače naloge, ki jih bodo reševali s podporo mentorjev.

V drugem delu projekta bodo udeleženci pridobljeno znanje nadgradili s prakso, ki bo obsegala 130 ur dela v eni izmed sodelujočih nevladnih organizacij. Mladi bodo sodelovali pri izvajanju konkretnih nalog pod vodstvom mentorja. Praktikanti bodo za svoje delo prejeli simbolično plačilo.
Ves čas projekta »NVO inkubator« bodo mladi tudi razvijali lastne projektne ideje in jih ob koncu predstavili širši javnosti.


Vsi udeleženci »NVO inkubatorja« bodo s sodelovanjem na projektu pridobili znanja in kompetence s katerimi bodo veliko lažje prišli do funkcij projektnih asistentov in sodelavcev v raznih NVO-jih in na trgu izven NVO sektorja. Znali bodo oblikovati in prijavljati svoje projektne predloge, s čimer si bodo eventuelno ustvarili delovna mesta ali pa se bodo kot sodelavci priključiti ekipam, s katerimi bodo sodelovali že v času praktičnega usposabljanja. 


Odgovornosti udeležencev:
Aktivna udeležba na vseh aktivnostih projekta...
·    Uvodni seminar - 16.6.2014, od 9. do 16. ure, v veliki dvorani Ministrstva za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana: predstavitev namena, cilja in aktivnosti projekta. Na seminarju bodo že izvedene prve delavnice, katerih rezultat bo delno služil za izbor udeležencev, ki se bodo udeležili celotnega cikla usposabljanja.
·    5 dnevno usposabljanje - od 14.7.2014 do 18.7.2014, vsak dan od 9 do 17. ure, Ljubljana: kjer bodo udeleženci pridobili znanja na področijih, ki jih potrebujejo sodelavci nevladnih organizacij. Vsebine delavnic bodo obsegale projektno načrtovanje in vodenje projektov, timsko delo in vodenje tima, delo v multikulturnem okolju, PR in marketing. Delavnice bodo izvedene na inovativen način, mladi pa bodo spodbujeni k samostojnemu delu. Ob koncu usposabljanja bodo udeleženci prejeli domače naloge, ki jih bodo reševali s podporo mentorjev.
·    Samostojno delo - od 21.7.2014 do 7.9.2014, od doma: Mentorstvo (trenerji in izvajalci delavnic) in on-line spremljanje udeležencev, motiviranje in pomoč pri »domači nalogi«, ki bo dodeljena na usposabljanju.
·    Obnovitveni seminar in priprava na praktično učenje - 9.9.2014, Ljubljana: interaktivna delavnica za refleksijo in obnovitev znanja ter delo po skupinah z mentorji iz NVO, kjer bodo udeleženci opravljali prakso.
·    Praksa v NVO - od 14.9.2014 do 30.11.2014, Ljubljana: ki bo obsegala 130 ur dela v eni izmed sodelujočih nevladnih organizacij. Mladi bodo sodelovali pri izvajanju konkretnih nalog pod vodstvom mentorja. Praktikanti bodo za svoje delo prejeli simbolično plačilo.
·    Zaključni dogodek - 1.12.2014, Ljubljana: prvi del dogodka je namenjen refleksiji in zaključku učnega procesa udeležencev. V drugem delu bomo rezultate in priporočila predstavili širši javnosti v obliki konference.


Za več vprašanj smo vam na voljo na e – naslovu programi@zavod-voluntariat.si in na telefonski številki 031 81 39 39. Kontaktni osebi sta Sara Turk in Blanka Rihter.


Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacije se izvajajo v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje  2007-2013, tretje razvojne prioritete: »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«; prve prednostne usmeritve: »Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja«, ter Javnega razpisa za izbor operacij s področij socialnih in državljanskih kompetenc mladih.

Projekt se je začel s 1.2.2014 in bo trajal do 31.12.2014. Evropski socialni sklad projekt sofinancira za skupno vrednost 40.000 €.Ni komentarjev:

Objavite komentar